O manufaktuře Leadner

Dne 15. června 1907 vydal obecní úřad v Loučkách (tehdy Grünlas) Benjaminu Franklinu Huntovi, zástupci firmy «Benjamin F. Hunt and Sons, Boston», písemné povolení k výstavbě porcelánky na místě staré Radherovy parní cihelny. Benjamin Franklin Hunt tedy zakládá společnost s ručením omezeným «Egerländer Porzellanfabrik Elbogen, G.m.b.H.». V těch dobách bylo vydání podobného povolení cizímu státnímu příslušníkovi velmi neobvyklé. Říkalo se, že tomu pomohly určité vlivné osoby v čele státu, které měly velký zájem na tom, aby se v Čechách zrodila porcelánová manufaktura schopná účinně konkurovat předním evropským výrobcům.

Výroba porcelánu na Karlovarsku a Sokolovsku má dlouholetou tradici, protože v této oblasti severozápadních Čech se nacházejí bohatá naleziště kaolínu, jílu a ostatních surovin potřebných k výrobě porcelánu. Rozsáhlé lesy Krušných hor a Slavkovského lesa také poskytují dostatek dřeva. Výhodná poloha továrny v blízkosti železniční tratě Loket – nové Sedlo umožňovala v minulosti nejen nekomplikovaný přístup k levným surovinám potřebným pro výrobu, ale po zavedení vlečky i vývoz zakázek do celého světa.

Jednateli společnosti se stali Benjamin Franklin Hunt a Eleonora Hunt, majitelé malírny a palírny porcelánu v Lokti. Firma «Benjamin F. Hunt and Sons» již dříve spolupracovala se společností «Austria» v Lokti, neboť B. F. Hunt již v roce 1896 uzavřel s tehdejším majitelem Carlem Speckem smlouvu o využívání některých částí loketské továrny. Práce na výstavbě továrny byly zahájeny zhruba v období let 1904-1905. Bohužel však ještě před dokončením stavby se společnost ocitla v úpadku z důvodů, které souvisely s finanční krizí v USA. Práce na nové budově továrny byly tedy zastaveny.

Dne 8. prosince 1909 prokurista firmy «Egerländer Porzellanfabrik, GmbH», JUDr. Julius Heller, uzavřel kupní smlouvu o prodeji rozestavěné budovy továrny na porcelán i s přilehlými pozemky s Rudolfem Dieterlem, ředitelem Siemensovy sklárny v Novém Sedle a Rudolfem Kӓmpfem z Grünlasu, továrníkem – nájemcem porcelánky v Jalovém Dvoře. 21. července 1910 získali oba společníci koncesi na výrobu porcelánu od roku 1912. 25. září 1911 tedy mezi sebou uzavřeli společenskou smlouvu, na jejímž základě byla firma v obchodním rejstříku zapsána pod názvem «Porzellanfabrik Rudolf Kämpf GmbH, Grünlas». V prosinci téhož roku byla továrna v Loučkách nově zapsána pod názvem «Rudolf Kämpf GmbH, Fabrikation und Vertrieb von Porzellanwaren und der dazu gehörigen Nebenprodukte, in Grünlas» (Rudolf Kӓmpf, výroba a prodej porcelánového a doplňkového zboží, v Loučkách). Tovární značkou společnosti byla vybrána korunka s nápisem pod ní, který hlásá RGK – Rudolf Grünlas Kӓmpf.

Tehdejší technologie výroby porcelánu byla té dnešní, moderní, velmi vzdálena. Suroviny bylo třeba dovážet koňskými povozy a od železničních vagónů poté po kolejové dráze. Továrna se nejdříve zabývala výrobou šálků, ale po zdokonalení výrobního postupu začala vyrábět kompletní silnostěnné a tenkostěnné jídelní a kávové soupravy.

Rudolf Kӓmpf byl zkušený obchodník, pod jehož vedením firma vzkvétala. Smrt ho zastihla 19. března 1918, jeho podíl (třetina celého majetku společnosti) byl rozdělen mezi vdovu J. Kӓmpfovou, dceru Antonii Kümmelmannovou, provdanou za ředitele porcelánky v bavorském Selbu, a syna Hanse Kӓmpfa. Právě Hans po smrti otce převzal řízení firmy. Vynikající kvalita, kterou se vyznačovaly výrobky společnosti, doznala uznání i v zahraničí. Zhruba 85% veškerého vyráběného zboží šlo tehdy na export. Holandsko, Amerika, Itálie, Rumunsko, Rakousko, Polsko – počet států, do nichž se vyvážel jemný český porcelán, neustále rostl.

Zvlášť zajímavé je to, že český porcelán byl s úspěchem dodáván i do těch států, v nichž fungovalo nemálo místních prvotřídních porcelánek: do Maďarska, Anglie, Německa či Francie.

V roce 1936 manufaktura prožívá opravdový rozkvět: za rok podnik dokáže vyrobit více než 2 mil. kusů výrobků z porcelánu. Tohoto úspěchu bylo dosaženo také z důvodu toho, že společnost jako jedna z prvních zahajuje výrobu porcelánu v nové barevné škále: porcelán barvy slonovinové kosti, růžový (tak zvaný růžový porcelán), modrý a zelený porcelán.

Od konce druhé světové války manufaktura prochází významnými změnami: s příchodem nové politické moci do země je společnost znárodněna a stává se součásti koncernu Slavkovský porcelán. Později, v roce 1958 – součástí státní společnosti Karlovarský porcelán. Již v roce 1958 je firma ze strany státu poctěna velkou důvěrou – na Mezinárodní výstavě v Montrealu jí je dovoleno zastupovat český porcelánský průmysl. Grandiózní úspěch na této výstavě vyvolal velký zájem o český podnik a jeho výrobky. Následně stát začíná více investovat do výroby, pořizuje nejmodernější vybavení a manufaktura se tak stává neprogresivnějším a nejpřednějším podnikem v regionu a národní hrdostí Československa. Právě v tomto období společnost zahajuje s využitím tvarů Mary Anne (autor Jiří Laštovička) a Sabina (autor Aleš Trpkoš) výrobu později tak legendárních servisů.

V listopadu roku 1992 přechází manufaktura do vlastnictví společnosti Leander 1946 s.r.o. a je přejmenována na LEANDER. Při výrobě svého porcelánového nádobí Leander využívá speciální umělecké technologie, jako například jemné dekorování vzácnými kovy. V tomto období se manufaktura LEANDER postupně stává jednou z nejvýznamnějších společností – výrobců dekorativního porcelánu na světovém trhu.

V roce 2006 byla firma Leander prodána novému vlastníkovi – českému holdingu CS Investment, který pokračoval v úspěšné stoleté tradici výroby kvalitních porcelánových výrobků. Noví vlastníci vrátili manufaktuře jméno jejího zakladatele. V současnosti tedy výrobní podnik nese jméno Rudolf Kämpf a zabývá se výrobou 3 značek porcelánu:

  • Značka Rudolf Kämpf   – ručně vyráběný exkluzivní a luxusní porcelán.
  • Značka LEANDER –  průmyslově vyráběný porcelán segmentu mass market (určen pro masového spotřebitele), který za krátkou dobu své existence dokázal získat popularitu po celém světě.
  • Značka LEANDER HoReCa – profesionální porcelán pro hotely, restaurace a jiná gastronomická zařízení.

Začátkem roku 2008 ve společnosti proběhla úplná technologická modernizace, jež umožnila manufaktuře Rudolf Kämpf stát se technicky nejvybavenějším podnikem v České republice.

Moderní výroba porcelánu značky LEANDER v sobě zahrnuje široký sortiment výrobků z růžového porcelánu a velký počet výrobků z bílého porcelánu. Kromě nejnovějších metod dekorování se u nádobí značky LEANDER používá klasické dekorování – zlatem a platinou.
V současnosti jsou vysoce kvalitní výrobky značky LEANDER vyváženy do Ruska, největších evropských států a na Blízký Východ.
Značka LEANDER je dnes jednou z nejoblíbenějších a všeobecně nejuznávanějších značek porcelánu a požívá zasloužené obliby a úcty na celém světě.

 

Certifikace